You are currently viewing Seguiment d’obres en temps real: Vilaseca

Seguiment d’obres en temps real: Vilaseca

Lloguer dels equips per a fer les fotografies, la seva instal·lació, l’emmagatzematge de les captures i la producció del video Time Lapse.

Podeu consultar aquí l’evolució de les obres