Sistemes de control

Permet als usuaris accedir a totes les funcions necessàries amb la màxima senzillesa i fiabilitat

Controla des del teu smartphone, tablet o des d’una botonera tots els elements audiovisuals del teu voltant: monitors, projectors, llums, microfonia…

Crear entorns automàtics i epectaculars per a exposicions, museus o per simplement una sala de reunions ja està al teu abast!

sistemes de control
sistemes de control

Els sistemes de control audiovisual que oferim es caracteritzen per facilitar l’ús dels equipaments als usuaris i en conseqüència aconseguir una experiència gratificant en l’ús de la tecnologia que es disposa.